HISBAH DAN KAITANNYA DALAM KEHIDUPAN SEORANG MUSLIM - Tinta Jumaat Siri ke - 18


Alhamdulillah dan ucapan syukur ke hadrat Ilahi kerana memberi peluang kepada hamba-Mu ini untuk diberi peluang dan ruang dalam berkongsi sedikit bahan ilmiah. Suka di sini saya menceritakan perihal Hisbah dan kaitannya dalam kehidupan seorang
muslim.

Jika ingin disingkap akan makna atau takrif Hisbah ini, makanya ianya mempunyai takrifan yang pelbagai. Antara takrif Hisbah adalah yang disebut oleh Al-Imam al- Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkamus-Sultaniyyah wal-Wilayatud-Diniyyah yang menyebut HISBAH ialah `Menegakkan yang ma'aruf apabila ianya ditinggalkan secara terang-terangan dan mencegah kemungkaran apabila ianya dilakukan secara terang-terangan . Ini membawa maksud bahawa sekiranya ianya ditinggalkan atau dilakukan secara sembunyi maka ianya bukan lagi merupakan tanggungjawab hisbah, tetapi menjadi tanggungjawab para hakim atau penguasa apabila wujud pendakwaan yang mana ianya melibatkan penyaksian dan keterangan. 

Tidaklah tanggungjawab Hisbah ini atau amar ma’ruf nahi mungkar ini terpundak pada para hakim atau penguasa, bahkan ianya terpundak pada kita yang bergelar Muslim. Sebagaimana firman Allah dalam surah Ali ‘Imran.

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Dan sabda Rasulullah.


Barangsiapa yang melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangannya apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya
apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya yang demikian itu adalah selemah-lemah iman.

Dengan ini, tugasan ini adalah suatu kefardhuan, kemestian dan kewajipan yang mesti dilaksanakan. Ramai yang menyangka        bahawa tugasan ini cukup hanya sekadar pada mereka yang diberi amanah untuk dilaksanakan. Mereka seolah-olah telah lupa
ataupun sengaja cuba melupakan bahawa tugas ini merupakan arahan Allah.

Dapatlah disimpulkankan bahawa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kewajipan seseorang muslim sama ada ia seorang
 penguasa ataupun rakyat biasa. Oleh itu, saya seru kepada semua sahabat janganlah kita mengambil ringan perkara ini.
Laksanakanlah amar ma’ruf nahi mungkar ini dengan sebaik mungkin walaupun kita rasa berat dan susah

“Memurnikan Pemikiran Meribat Kesatuan"

Disediakan oleh :

Muhammad Waliuddin bin Analis
Ketua Hisbah
Jabatan Yang Dipertua

BKASM sesi 2015/2016

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

السيرة النبوية : القصة في المنام أو التربية للأنام؟ MINDA SISWA | SIRI 2

[ PEMAKLUMAN MUZAKARAH BERKELOMPOK MANHAJI ]